Pályázat a Zilahi Református Wesselényi Kollégium könyvtára bútorzatának és eszköztárának felújítására

 

Pályázat a Zilahi Református Wesselényi Kollégium könyvtára bútorzatának és eszköztárának felújítására 

Újabb eredményes projektről számolhat be a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumért működő alapítvány a Bethlen Gábor Zrt.-hez benyújtott pályázata kapcsán. Ezúttal a sikeres pályázatnak köszönhetően teljesen megújul a kollégium könyvtárának berendezése. Az új polcrendszernek köszönhetően visszakerülhet rendeltetési helyére az épület felújítása során bedobozolt több mint 20.000 könyv. Közel 500 diák és tanár veheti ismét birtokba az írott forrásanyagot, használhatja újra a meglévő könyvkészletet. A projektnek köszönhetően támogatást nyer az olvasók tanulmányi fejlődése, hatékonyabbá válnak az extrakurriculáris tevékenységek, és a levéltári anyag is újra biztonságos környezetbe kerül. Az alapítvány által benyújtott pályázat révén újabb hangszerrel bővül a zenekar eszköztára és a könyvtár adminisztrációs munkájához szükséges tehnikai felszerelés is beszerzésre kerül.

A projekt eredményeként az iskola ismét megnyitja könyvtárát, amely megfelelő logisztikával áttekinthető és gördülékeny kapcsolattartást építhet ki a diáksággal, a tanárokkal és a helyi magyar olvasóközönséggel.

A kollégium egyik nagyon fontos vonzereje, hogy magyar nyelven tanulhatnak diákjai óvodától érettségiig. Fontos tehát, hogy az oktatási intézmény a rábízott gyermek értelmi fejlődésének minden egyes szakaszában biztosítani tudja a leghatékonyabb tanulási feltételeket.

Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé teszik oktatási intézményünk folyamatos fejlesztését!

A pályázók