PROTESTÁNS FELEKEZETEK ORSZÁGOS OLIMPIÁJA

 

Stimați profesori, dragi elevi,

Ne simțim onorați să fim gazdele Olimpiadei Naționale de Religie – cultele Reformat, Evanghelic și Unitarian și vă urăm un călduros bun venit pe meleaguri sălăjene! Suntem mândri să avem în mijlocul nostru oaspeţi de seamă, elita profesorilor şi a elevilor din toată ţara, înscrişi într-o competiţie de înaltă ţinută, în care suntem siguri că îşi vor confirma talentul, creativitatea şi originalitatea.

Această olimpiadă promovează, deopotrivă, educaţia și spiritualitatea, două valori fundamentale care unesc membrii unei comunități şi totodată creează forme de loialitate şi solidaritate între semeni. Competiția reprezintă nu doar un demers religios, ci şi o modalitate de stimulare a dialogului intercultural, a toleranţei, a sensibilităţii faţă de problematica umană și de valorile moral-civice. De asemenea, credem cu tărie că religia, credința în Dumnezeu și familia sunt valorile care trebuie să călăuzească viața copiilor noștri, iar în dezvoltarea unei educaţii autentice pentru viaţă este esenţială cultivarea unei legături statornice între Biserică şi Şcoală.

Dincolo de palmaresul olimpiadei, cea mai importantă împlinire a fiecăruia trebuie să rămână sentimentul apartenenţei la un spaţiu al performanţei, la o comunitate care promovează, prin cultură, adevăratele valori umane.

Vă transmit toată aprecierea, respectul și considerația și vă doresc să obţineți cele mai frumoase rezultate, astfel încât munca depusă de-a lungul timpului să vă fie răsplătită.

Cu aleasă considerație,

Inspector Școlar General,

prof. Maria Pop