PROTESTÁNS FELEKEZETEK ORSZÁGOS OLIMPIÁJA

PROTESTÁNS FELEKEZETEK ORSZÁGOS OLIMPIÁJA 

ZILAH, 2019. ÁPRILIS 25-27.

Szervező iskola: Zilahi Református Wesselényi Kollégium

“Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.

Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem”. Zsoltárok 32:8

Köszöntő a Protestáns Felekezetek Országos Olimpiája alkalmából

Zilah, 2019. április 25-27.

 

Boldog, elégedett és meghatott vagyok, amikor Szilágy megye főtanfelügyelő – helyettesi minőségemben, pedagógusként és református vallást gyakorló személyként köszönthetem a Zilahon megrendezésre kerülő Protestáns Felekezetek Országos Olimpia/Tantárgyverseny minden kedves résztvevőjét. Ebből az alkalomból nyitott szívvel vár mindenkit a hepehupás vén Szilágyság, mely a reformátusság egyik bástyája ma is.

A történelmi Szilágyságban elsők között 1530 körül fogadták el a református tanítást. Ebben kiemelkedő szerepe volt Derecskei Demeter emblematikussá vált alakjának. A mindmáig töretlen tekintéllyel bíró Petri Mór:Szilágy vármegye monográfiája első kötetében az áll, hogy Derecskei a Szilágyságot 1527 táján, Drágffy főispánt pedig 1530-ban nyerte meg a reformáció ügyének. 1646 – ban Zilahon megalakult a Református Kollégium, melynek bizonyítéka az 1646 – os keltezéssel feltüntetett alapító pecsét „SIGIL GYMNASII REFORM ZILAHIENSIS”.

A rendezvénynek helyet adó Szilágyságnak, Zilah városának megtisztelő és felelősségteljes feladat, hogy Erdély minden szegletéből érkező református, unitárius és evangélikus felekezetek vallásórás diákjai és kísérő tanárai számára legyen ez a megmérettetés nem csak a tudásé, hanem a találkozás, az öröm és a kitárulkozás lehetősége is.

A verseny szervezői, házigazdái olyan programokkal is készültek, melyek bemutatni kívánják a megye helytörténetét és kulturális értékeit. Kívánom, hogy a kiváló helytállást, a zilahi élményeket kísérje a múlt távlatából, ugyanakkor bizalommal a jövőbe a Wesselényik, Kölcsey, Kemény János és Ady Endre egykori zilahi diák szellemisége is.

 

Dari Tamás,

Szilágy megyei főtanfelügyelő – helyettes