Pályázat a Zilahi Református Wesselényi Kollégium könyvtára bútorzatának és eszköztárának felújítására

 

Pályázat a Zilahi Református Wesselényi Kollégium könyvtára bútorzatának és eszköztárának felújítására 

Újabb eredményes projektről számolhat be a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumért működő alapítvány a Bethlen Gábor Zrt.-hez benyújtott pályázata kapcsán. Ezúttal a sikeres pályázatnak köszönhetően teljesen megújul a kollégium könyvtárának berendezése. Az új polcrendszernek köszönhetően visszakerülhet rendeltetési helyére az épület felújítása során bedobozolt több mint 20.000 könyv. Közel 500 diák és tanár veheti ismét birtokba az írott forrásanyagot, használhatja újra a meglévő könyvkészletet. A projektnek köszönhetően támogatást nyer az olvasók tanulmányi fejlődése, hatékonyabbá válnak az extrakurriculáris tevékenységek, és a levéltári anyag is újra biztonságos környezetbe kerül. Az alapítvány által benyújtott pályázat révén újabb hangszerrel bővül a zenekar eszköztára és a könyvtár adminisztrációs munkájához szükséges tehnikai felszerelés is beszerzésre kerül.

A projekt eredményeként az iskola ismét megnyitja könyvtárát, amely megfelelő logisztikával áttekinthető és gördülékeny kapcsolattartást építhet ki a diáksággal, a tanárokkal és a helyi magyar olvasóközönséggel.

A kollégium egyik nagyon fontos vonzereje, hogy magyar nyelven tanulhatnak diákjai óvodától érettségiig. Fontos tehát, hogy az oktatási intézmény a rábízott gyermek értelmi fejlődésének minden egyes szakaszában biztosítani tudja a leghatékonyabb tanulási feltételeket.

Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé teszik oktatási intézményünk folyamatos fejlesztését!

A pályázók

 

Felvételi a IX. Humán-Teológia osztályba!

Felvételi a IX. Humán-Teológia osztályba!

Néhány pontosítás:

Az iratkozáshoz szükséges dokumentumokat online is el lehet küldeni (az eredetit később is le lehet majd adni)

Iratkozni június 2-5.  között lehet (Figyelem! Csak egy vokacionális osztályba enged a rendszer iratkozni!)

Szükséges dokumentumok:

·        Iratkozási formanyomtatvány  (Anexa la Fisa de incriere)

·       Keresztlevél másolat

·       Egy formanyomtatvány kitöltése, amiben a szülő és a gyermek elfogadja az iskola belső rendszabályzatát (ezt a mi  iskolánktól lehet majd igényelni, elérhető lesz online formátumban is)

·       Lelkészi vagy gyülekezeti ajánlás (mindenki a saját gyülekezetétől)(ezt is lehet online kérni)

·       Az iskola igazolása a gyerek V-VIII. osztályos vallásórai lezárásainak  helyzetéről, négy éves átlagáról

·       Az iskola nyilatkozata a diák magaviseleti jegyére vonatkozóan

 

A felvételi vizsgának két fordulója van

a.)   Szóbeli rész, Interjú (egy rövid beszélgetés a diákkal, amelyben a lelkületéről, személyiségéről, értékekhez való iagzodásáról , az iskolaválasztás motiváltságáról szeretnénk visszajelzést kapni) (ha valakinek van egy kedvenc imádsága, vallásos éneke, és szeretné megosztani velünk, szívesen meghallgatjuk, de nem kötelező)

b.)   Az írásbeli vizsgát idén az V-VIII. osztályban szerzett vallásátlagok pótolják. Minimum 7. átlag kötelező! A négy éves átlag adja a vizsga végső jegyét is (nota finala aptitudini (APT)

szóbeli rész várható időpontja június 10.  Az online találkozás módozatára még visszatérünk egy következő körlevélben!

Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Bethlen pályázat a Zilahi Református Wesselényi Kollégium új iskolaépületének támogatása érdekében

Bethlen pályázat a Zilahi Református Wesselényi Kollégium új iskolaépületének támogatása érdekében

A Zilahi Református Wesselényi Kollégium új épületének alapkövét tettük le 2019. november 8-án. A kétnapos rendezvény a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Alapítványtól elnyert pályázati támogatás által valósult meg. Ugyancsak az alapítvány támogatásának köszönhetően az iskola felszerelkezett egy modern órarendgenerátorral is.
A támogatás által fontos előrelépés történt az új iskola építésének cselekvéssorozatában. Az új iskola alapkőletétele mérföldkő a zilahi és szilágysági magyar református oktatás életében, az itt élő magyar közösség jövőjét szolgáló fejlesztések sorozatában.
A Bethlen Gábor Zrt. előző évek pályázati támogatásaiból hoztuk létre az új dísztermet, szereltük fel azt megfelelő számú székkel, ezekből a támogatásokból rendeztük be az elemi osztályok tantermeit, szereltük fel az osztálytermeket videoprojektorral és számítógéppel, ebből újítottuk fel az informatika laboratórium és adminisztrációs helyiségek számítástechnikai felszereléseit.
Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé tették oktatási intézményünk fejlesztésésének megvalósítását, magyar nyelven és keresztyén alapokon működő intézményünk építkezési tervének továbbhaladását!
Köszönjük a támogatást!
A pályázók
Zilah, 2020. március 17.