Felvételi a IX. Humán-Teológia osztályba!

Felvételi infók – frissítés

Kérjük figyeljenek a módosításokra!

A 2022 – 2023-es tanévben a következő IX. osztályok indulnak:

Matematika – Informatika szak – 26 hely

Teológia szak – 24 hely

Felvételi a IX. Humán-Teológia osztályba!

Néhány pontosítás:

Az iratkozáshoz szükséges dokumentumokat online email-ben is el lehet küldeni (az eredetit később is le lehet majd adni)

Iratkozni május 16 – 17.  között a Zilahi Református Wesselényi Kollégium titkárságán. (Figyelem! Csak egy vokacionális osztályba enged a rendszer iratkozni!)

Szükséges dokumentumok:

·        Iratkozási formanyomtatvány  (Anexa la Fisa de incriere)

·       Keresztlevél másolat

·       Egy formanyomtatvány kitöltése, amiben a szülő és a gyermek elfogadja az iskola belső rendszabályzatát (ezt a mi  iskolánktól lehet majd igényelni, elérhető lesz online formátumban is)

·       Lelkészi vagy gyülekezeti ajánlás (mindenki a saját gyülekezetétől)(ezt is lehet online kérni)

·      Orvosi lap eredetiben

·       Az iskola igazolása a gyerek V-VIII. osztályos vallásórai lezárásainak  helyzetéről, négy éves átlagáról

·       Az iskola nyilatkozata a diák magaviseleti jegyére vonatkozóan

 

A felvételi vizsgának két fordulója van:

a.)   Szóbeli rész, Interjú (egy rövid beszélgetés a diákkal, amelyben a lelkületéről, személyiségéről, értékekhez való iagzodásáról , az iskolaválasztás motiváltságáról szeretnénk visszajelzést kapni) (ha valakinek van egy kedvenc imádsága, vallásos éneke, és szeretné megosztani velünk, szívesen meghallgatjuk, de nem kötelező)

b.)   Az írásbeli vizsgát idén az V – VIII. osztályos vallásjegy helyettesíti. Kérjük az íratkozási dossziéba csatolják az V – VIII. osztályos vallásjegy átlagát igazoló dokumentumot is.

Az  interjú időpontja május 20, reggel 8 óra.  A felvételi vizsga tematikájának tartalmára az interjú keretében kérdezünk rá.

Nagy szeretettel várunk mindenkit!

2022-es felvételi metodológia:

Anexa3_teologic

2022-es felvételi naptár:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246619

Bibliaismereti felvételi vizsga tételsora

Pályázat a Zilahi Református Wesselényi Kollégium könyvtára bútorzatának és eszköztárának felújítására

 

Pályázat a Zilahi Református Wesselényi Kollégium könyvtára bútorzatának és eszköztárának felújítására 

Újabb eredményes projektről számolhat be a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumért működő alapítvány a Bethlen Gábor Zrt.-hez benyújtott pályázata kapcsán. Ezúttal a sikeres pályázatnak köszönhetően teljesen megújul a kollégium könyvtárának berendezése. Az új polcrendszernek köszönhetően visszakerülhet rendeltetési helyére az épület felújítása során bedobozolt több mint 20.000 könyv. Közel 500 diák és tanár veheti ismét birtokba az írott forrásanyagot, használhatja újra a meglévő könyvkészletet. A projektnek köszönhetően támogatást nyer az olvasók tanulmányi fejlődése, hatékonyabbá válnak az extrakurriculáris tevékenységek, és a levéltári anyag is újra biztonságos környezetbe kerül. Az alapítvány által benyújtott pályázat révén újabb hangszerrel bővül a zenekar eszköztára és a könyvtár adminisztrációs munkájához szükséges tehnikai felszerelés is beszerzésre kerül.

A projekt eredményeként az iskola ismét megnyitja könyvtárát, amely megfelelő logisztikával áttekinthető és gördülékeny kapcsolattartást építhet ki a diáksággal, a tanárokkal és a helyi magyar olvasóközönséggel.

A kollégium egyik nagyon fontos vonzereje, hogy magyar nyelven tanulhatnak diákjai óvodától érettségiig. Fontos tehát, hogy az oktatási intézmény a rábízott gyermek értelmi fejlődésének minden egyes szakaszában biztosítani tudja a leghatékonyabb tanulási feltételeket.

Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé teszik oktatási intézményünk folyamatos fejlesztését!

A pályázók