TÁMOGATÓK

 

 

 

 

375 éves a 30 éve újraindult Zilahi Református Wesselényi Kollégium

A Wesselényi Református Kollégiumért Egyesület a  Nemzeti Újrakezdés Program II. (2021.) pályázati kiírás kapcsán benyújtott pályázatát a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásra javasolta. A pályázat az anyaországi és a külhoni magyarság közötti kapcsolatok erősítését, az összmagyarság gyarapodását szolgálja.

A pályázati támogatásnak köszönhetően a Zilahi Református Wesselényi Kollégium 2021. december 17-én jelképavató istentiszteleten, ünnepi rendezvényen emlékezett meg a a zilahi magyar református oktatás 375. és az oktatási intézmény újraindulásának 30. évfordulójáról. A rendezvényen zászlót szenteltek, jelképet avattak, emlékplakettek átadására került sor. A rendezvényen részt vettek az egyházkerület és az egyházmegyék vezetőségének képviselői, az RMDSZ megyei és városi elöljárói, Pécsi L. Dániel jelképtervező és Meleg Vilmos színművész, a hazai testvériskolák képviseletei, a szülők,  az iskola tanárai és diákjai, és nem utolsó sorban  a helyi magyar közösség érdeklődő tagjai.

Köszönjük a lehetőséget!

A pályázók

  


 

 

 

 

 

Pályázati beszámoló

375 éves a 30 éve újraindult Zilahi Református Wesselényi Kollégium

 

A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumért működő alapítvány a Bethlen Gábor Zrt.-hez benyújtott pályázata kapcsán ismét támogatást szerzett a zilahi református oktatási intézménynek. 375 éves múltját és a 30 éve újraindult oktatási intézményét ünnepelte a zilahi református oktatás a 2021-2022-es tanévben. A sikeres pályázatnak köszönhetően igazán felemelő és ünnepélyes körülmények között tehette ezt.

Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek elszámolását, eszközök vásárlását, előállítását,  reprezentációs anyagok megvalósulását tette lehetővé a pályázati támogatás megörökítve  a jövő számára is azokat a távoli és közelmúltban történt eseményeket, amelyek alakították és alakítják intézményünk történetét.  A pályázati támogatásnak köszönhetően a Zilahi Református Wesselényi Kollégium 2021. december 17-én jelképavató istentiszteleten, ünnepi rendezvényen emlékezett meg a a zilahi magyar református oktatás 375. és az oktatási intézmény újraindulásának 30. évfordulójáról. A rendezvényen zászlót szenteltek, jelképet avattak, emlékplakettek átadására került sor. Az iskola új címerével póló készült az intézmény minden egyes diákja és tanára számára. A pályázati támogatás fedezte annak a márványtáblának és tablónak a költségeit is, amely a jubileumi eseményt örökíti meg, illetve a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatóinak, rektorainak névsorát jegyzi az alapítástól napjainkig. A 30 éves jubileum alkalmából elkészült emlékkönyv és egyéb kiadványok szintén a pályázati támogatás által láttak napvilágot.  Az sikeres pályázat által olyan reprezentációs anyagokkal gazdagodott az intézmény, amelyek továbbítják jóhírét és öregbítik hírnevét.

375 éves magyar református oktatást ünnepeltünk egy olyan térségben, amely ma is végvárként őrzi a rábízott több évszázados feladatot és támogatóinak köszönhetően folytathatja kijelölt feladatainak teljesítését a következő csöppet sem könnyű időkben. Köszönjük támogatóinknak, hogy ezt anyagi támogatásuk által is lehetővé teszik oktatási intézményünk számára!

A pályázók


 


Bethlen pályázat a minőségi oktatás támogatása érdekében a  Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban

A Zilahi Református Wesselényi Kollégium  14 új számítógéppel gazdagította informatika laboratóriumát,  laptopok és egy okostábla segítik majd a katedrák munkáját és egy elektroakusztikus gitár teszi minőségibbé a zenekar és kórus szolgálatát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Alapítványtól elmúlt évben elnyert  pályázati támogatás által.

A támogatásnak köszönhetően most már teljesen felújítottuk az informatika laboratórium gépparkját és az osztálytermekben is a legmodernebb tanítási eszközök teszik színesebbé és maradandóbbá  a tanórákat diákjaink számára.  Intézményünkben most már minden oktatási szinten folyik a tanítás. E  régóta dédelgetett  terv megvalósulása azon pályázatok sokaságának is köszönhető, amelyek a fentihez hasonlóan hozzájárultak az iskola fejlődéséhez, anyagi  alapjaiban való megerősödéséhez.

A Bethlen Gábor Zrt. előző évek pályázati támogatásaiból  hoztuk létre az új dísztermet,  ezekből a támogatásokból rendeztük be az  első- és az előkészítő osztályok tantermeit, ebből újítottuk fel az adminisztrációs helyiségek számítástechnikai felszereléseit, ebből vásároltunk videoprojektorokat, vetítővásznakat, hangfalakat.

A tavalyi projekt eredménye egy korszerűen felszerelt  informatika laboratórium, amely mostantól minőségi továbbképzési lehetőséget nyújt  tanulni vágyó diákjainknak.

Köszönjük  Támogatónknak, hogy  hozzájárult a zilahi magyar iskola  fejlődéséhez.

A pályázók

Zilah, 2019. március 17.

 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület: http://www.kiralyhagomellek.ro

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. : http://bgazrt.hu

Zilahi Református Egyházmegye

Szilágysomlyói Református Egyházmegye

Wesselényi Református Szórványkollégiumért Egyesület