TÁMOGATÓK

  
Bethlen pályázat a minőségi oktatás támogatása érdekében a  Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban

A Zilahi Református Wesselényi Kollégium  14 új számítógéppel gazdagította informatika laboratóriumát,  laptopok és egy okostábla segítik majd a katedrák munkáját és egy elektroakusztikus gitár teszi minőségibbé a zenekar és kórus szolgálatát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Alapítványtól elmúlt évben elnyert  pályázati támogatás által.

A támogatásnak köszönhetően most már teljesen felújítottuk az informatika laboratórium gépparkját és az osztálytermekben is a legmodernebb tanítási eszközök teszik színesebbé és maradandóbbá  a tanórákat diákjaink számára.  Intézményünkben most már minden oktatási szinten folyik a tanítás. E  régóta dédelgetett  terv megvalósulása azon pályázatok sokaságának is köszönhető, amelyek a fentihez hasonlóan hozzájárultak az iskola fejlődéséhez, anyagi  alapjaiban való megerősödéséhez.

A Bethlen Gábor Zrt. előző évek pályázati támogatásaiból  hoztuk létre az új dísztermet,  ezekből a támogatásokból rendeztük be az  első- és az előkészítő osztályok tantermeit, ebből újítottuk fel az adminisztrációs helyiségek számítástechnikai felszereléseit, ebből vásároltunk videoprojektorokat, vetítővásznakat, hangfalakat.

A tavalyi projekt eredménye egy korszerűen felszerelt  informatika laboratórium, amely mostantól minőségi továbbképzési lehetőséget nyújt  tanulni vágyó diákjainknak.

Köszönjük  Támogatónknak, hogy  hozzájárult a zilahi magyar iskola  fejlődéséhez.

A pályázók

Zilah, 2019. március 17.

 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület: http://www.kiralyhagomellek.ro

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. : http://bgazrt.hu

Zilahi Református Egyházmegye

Szilágysomlyói Református Egyházmegye

Wesselényi Református Szórványkollégiumért Egyesület