Költőink ihletésében rajzverseny kategória megyei szakaszának eredményei

Költőink ihletésében rajzverseny kategória megyei szakaszának eredményei:

Rezultate_Concurs expoziție județeană „Költőink ihletésében-Inspirați de poeți”

2023. március 17. péntek programja
12:30: Érkezes, ekkor megtekinthetőek a nyertes rajzok
13:00: Ünnepélyes díjátadó
A nyertes diákok vagy a diákok szülei ne felejtsék a szülői beleegyezést kitöltve elhozni.

375 éves a 30 éve újraindult Zilahi Református Wesselényi Kollégium

 

 

 

 

375 éves a 30 éve újraindult Zilahi Református Wesselényi Kollégium

A Wesselényi Református Kollégiumért Egyesület a  Nemzeti Újrakezdés Program II. (2021.) pályázati kiírás kapcsán benyújtott pályázatát a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásra javasolta. A pályázat az anyaországi és a külhoni magyarság közötti kapcsolatok erősítését, az összmagyarság gyarapodását szolgálja.

A pályázati támogatásnak köszönhetően a Zilahi Református Wesselényi Kollégium 2021. december 17-én jelképavató istentiszteleten, ünnepi rendezvényen emlékezett meg a a zilahi magyar református oktatás 375. és az oktatási intézmény újraindulásának 30. évfordulójáról. A rendezvényen zászlót szenteltek, jelképet avattak, emlékplakettek átadására került sor. A rendezvényen részt vettek az egyházkerület és az egyházmegyék vezetőségének képviselői, az RMDSZ megyei és városi elöljárói, Pécsi L. Dániel jelképtervező és Meleg Vilmos színművész, a hazai testvériskolák képviseletei, a szülők,  az iskola tanárai és diákjai, és nem utolsó sorban  a helyi magyar közösség érdeklődő tagjai.

Köszönjük a lehetőséget!

A pályázók

Pályázati beszámoló 375 éves a 30 éve újraindult Zilahi Református Wesselényi Kollégium

 

 

 

 

 

Pályázati beszámoló

375 éves a 30 éve újraindult Zilahi Református Wesselényi Kollégium

 

A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumért működő alapítvány a Bethlen Gábor Zrt.-hez benyújtott pályázata kapcsán ismét támogatást szerzett a zilahi református oktatási intézménynek. 375 éves múltját és a 30 éve újraindult oktatási intézményét ünnepelte a zilahi református oktatás a 2021-2022-es tanévben. A sikeres pályázatnak köszönhetően igazán felemelő és ünnepélyes körülmények között tehette ezt.

Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek elszámolását, eszközök vásárlását, előállítását,  reprezentációs anyagok megvalósulását tette lehetővé a pályázati támogatás megörökítve  a jövő számára is azokat a távoli és közelmúltban történt eseményeket, amelyek alakították és alakítják intézményünk történetét.  A pályázati támogatásnak köszönhetően a Zilahi Református Wesselényi Kollégium 2021. december 17-én jelképavató istentiszteleten, ünnepi rendezvényen emlékezett meg a a zilahi magyar református oktatás 375. és az oktatási intézmény újraindulásának 30. évfordulójáról. A rendezvényen zászlót szenteltek, jelképet avattak, emlékplakettek átadására került sor. Az iskola új címerével póló készült az intézmény minden egyes diákja és tanára számára. A pályázati támogatás fedezte annak a márványtáblának és tablónak a költségeit is, amely a jubileumi eseményt örökíti meg, illetve a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatóinak, rektorainak névsorát jegyzi az alapítástól napjainkig. A 30 éves jubileum alkalmából elkészült emlékkönyv és egyéb kiadványok szintén a pályázati támogatás által láttak napvilágot.  Az sikeres pályázat által olyan reprezentációs anyagokkal gazdagodott az intézmény, amelyek továbbítják jóhírét és öregbítik hírnevét.

375 éves magyar református oktatást ünnepeltünk egy olyan térségben, amely ma is végvárként őrzi a rábízott több évszázados feladatot és támogatóinak köszönhetően folytathatja kijelölt feladatainak teljesítését a következő csöppet sem könnyű időkben. Köszönjük támogatóinknak, hogy ezt anyagi támogatásuk által is lehetővé teszik oktatási intézményünk számára!

A pályázók

Költőink ihletésében rajzverseny kategória megyei szakaszának eredményei

Költőink ihletésében projekt megyei szakaszának rajzverseny kategoriában elért eredményei:

Költőink ihletésében 2024 eredmények

Értesíteni szeretnénk Önöket, hogy a Költőink ihletésében Rajzverseny ünnepélyes díjkiosztására 2024. március 22-én, pénteken, 15:00 órától kerül sor a Zilahi Wesselényi Kollégium dísztermében. Természetesen szeretettel várunk mindenkit a 13:00 órától kezdődő szavalóversenyre is.
A nyertes diákok ne felejtsék a szülői beleegyezést.
A részvételi okleveleket elektronikus formában fogjuk küldeni.

Anunț concurs angajare îngrijitor

Post: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;
Condiţii specifice prevăzute în fișa postului, de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: atestate cu diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): nu;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Abilităţi de comunicare şi relaţionare în echipă;
6. Cerințe specifice : recomandare cult;
7. Vechime: minim 3 ani
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 23.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 26.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 29.01.2024, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 29.01.2024, ora 11.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 29.01.2024 , ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.01.2024, ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor finale: 30.01.2024, ora 9.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 30.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 31.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul Reformat „Wesselényi” , loc. Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 25, jud.Sălaj, compartimentul Secretariat, tel. 0260614881, persoana de contact Kovacs Erzsebet – Marta, email: liceulreformat@yahoo.com

Detalii: Anunt angajare ingrijitor