A JELEN

A jelen

Az 1948-ban államosított, majd 1991-ben újraindított iskolánk célja az évszázados hagyományok folytatása, amelyeket a református oktatás-nevelés a XVI. századtól kezdődően kialakított Erdélyben. Pótolni azt a hiányt és kiküszöbölni azt a hátrányt, amit az elmúlt évtizedek okoztak a református nevelés területén- ez lett a kollégium elsődlegesen kitűzött célja. Gimnáziumunk a rendszerváltás után ismét megtalálta helyét a világban. Évről-évre bizonyítható módon nő iskolánk népszerűsége a szülők, diákok körében.
A kezdetekkor imateremben és az esperesi hivatal épületében kibontakozó nevelői- oktatói munka a ma is használatban lévő volt bentlakásépület tanításra átalakított termeiben folytatódott és a mostoha körülmények ellenére, az impozáns épület és saját udvar nélkülözése hátrányával a fejlődésre predestinált iskola túlélte az állami törvények kreálta nehézségeket, túllépte az egyre fogyatkozó gyermeklétszám okozta akadályokat, az infrastruktúra hiányának hátrányos visszavetését, és nemcsak túlélte, de folyamatosan fejlődött is. A használatban lévő épület folyamatos, sokszor erőn felüli alakítgatásán és szépítgetésén munkálkodva, felelős és áldozatos közösségi munkával elérte, hogy 2010-ben beindulhasson az elemi szint, amelynek működése egyben a fejlődés szavatossága is lett. Gyakran erőnkön felül is próbáljuk biztosítani gyermekeink számára a lehető legjobb feltételeket. Megmaradni szeretnénk és ez folyamatos fejlődést, tervezést, megújulást, elkötelezettséget és áldozatos munkát követel mindannyiunk részéről. Egyedüli olyan oktatási intézmény vagyunk az országban működő újraindult református iskolák közül, aki nem kapta vissza az államosításkor elkobzott ingatlanát. A régi épületről nem lemondva, új épület létesítésén munkálkodik az iskola. Az elmúlt évben egyházkerületi támogatással sikerült megvásárolni az iskolaépítéshez szükséges telket. Jelen pillanatban készül az új iskola látványterve.
Kitűzött célunk volt, hogy kiépítsünk Zilahon is egy színvonalas felekezeti magyar oktatást óvodától érettségiig. Ezt a célt a következő lépésekben valósítottuk meg: 1991-2007 között négy, évfolyamonként két, illetve három gimnáziumi osztállyal működött az iskola. 2007-ben indítottuk be az első óvodai csoportot, ehhez csatlakozott következő évtől még egy csoport, illetve a Kraszna utcai óvoda csoportja. 2010-ben indítottuk az első elemi osztályt, 2012-ben az első V-ik osztályt. 2016-ban akreditáltuk az elemi szintet, 2018-ban kerül sor az általános szint akreditálására. Ma már három óvodai csoportunk, öt elemi osztályunk, és öt általános szintű osztályunk is működik a meglévő gimnáziumi osztályok mellett. Ennek köszönhetően a 2013-as tanévtől az intézmény 500—fő fölött működik.
Világos, tágas, felújított tantermek, húszezer kötetes könyvtár, és kiépített ösztöndíjrendszer fogadja a hozzánk iratkozó tanulókat.
Iskolánk tanulóit szakmailag jól felkészült tanárok oktatják, akik közül többen kiemelkedő eredményeket érnek el megyei, országos és nemzetközi vetélkedőkön diákjainkkal.
Iskolánk számos hazai és határon túli középiskolával tart fenn partnerkapcsolatot, ez évente több kiszállási alkalmat, táborozási lehetőséget jelent gyeremekeink számára. A miskolci partnerkapcsolat révén diákjaink évente cserediákprogramban vesznek részt.
A Zilahi Református Wesselényi Kollégium az a magyar nyelvű oktatási intézménye lett a városnak, amely biztosítja a magyar oktatást óvodától egyetemig, most már minden beiskolázási szinten.