Anunț angajare administrator financiar I

ANUNŢ

  Liceul Reformat “Wesselényi” Zalău, Judeţul Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar I, pe perioadă nedeterminată, post  vacant.

Concursul se va desfăşura în data de 04.10.2019, ora 10,

La sediul unităţii, str. Simion Bărnuţiu, nr. 51.

Probele de concurs vor fi:

  • Susţinerea unei probe scrise din tematica şi bibliografia cerută în data de 04.10.2019, ora 10 ;
  • Probă practică de utilizare a calculatorului susţinută în data de 04.10.2019, ora 12,30;
  • Interviu, susţinut în data de 04.10.2019, ora 13,30;

         Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile conform hg 286/2011, modificată şi completată de hg nr.1027/2014,

Nivelul studiilor: – superioare economiice absolvite cu diplomă de licenţă;

Vechime în domeniul financiar contabil: minim 5 ani;

Cunoştinţe operare PC;

         Data limită de depunere a dosarelor este  02.10.2019, orele 14,00  la secretariatul unitătii.

         Date de contact: 0260614881 sau  la secretariatul unitătii.

Bibliografia se poate descărca de mai jos:

BIBLIOGRAFIE_contabil-1