Dokumentok

Declaratie de avere Bara Lajos-Istvan

Lista tututor funcțiilor din școală ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice martie 2024

Cod de etică

Regulament intern 2023 – 2024

Nota MEC nr. 29747/20.05.2020 referitoare la încheierea situațiilor școlare și înscrierea și susținerea examenului de Evaluare Națională

ORDIN nr.4248/13.05.2020 de modificare si completare a OMEN nr.4916/2019 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

Anexa nr.1 la OMEC nr.4115/10.04.2020 – noile programe de examen pentru probele Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

OMEC nr.4115/10.04.2020 – aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020

Procedura nr.26361/14/02.202 privind asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente care sustin examenele nationale in anul 2020