Köszöntők

Stimați profesori, dragi elevi,

Ne simțim onorați să fim gazdele Olimpiadei Naționale de Religie – cultele Reformat, Evanghelic și Unitarian și vă urăm un călduros bun venit pe meleaguri sălăjene! Suntem mândri să avem în mijlocul nostru oaspeţi de seamă, elita profesorilor şi a elevilor din toată ţara, înscrişi într-o competiţie de înaltă ţinută, în care suntem siguri că îşi vor confirma talentul, creativitatea şi originalitatea.

Această olimpiadă promovează, deopotrivă, educaţia și spiritualitatea, două valori fundamentale care unesc membrii unei comunități şi totodată creează forme de loialitate şi solidaritate între semeni. Competiția reprezintă nu doar un demers religios, ci şi o modalitate de stimulare a dialogului intercultural, a toleranţei, a sensibilităţii faţă de problematica umană și de valorile moral-civice. De asemenea, credem cu tărie că religia, credința în Dumnezeu și familia sunt valorile care trebuie să călăuzească viața copiilor noștri, iar în dezvoltarea unei educaţii autentice pentru viaţă este esenţială cultivarea unei legături statornice între Biserică şi Şcoală.

Dincolo de palmaresul olimpiadei, cea mai importantă împlinire a fiecăruia trebuie să rămână sentimentul apartenenţei la un spaţiu al performanţei, la o comunitate care promovează, prin cultură, adevăratele valori umane.

Vă transmit toată aprecierea, respectul și considerația și vă doresc să obţineți cele mai frumoase rezultate, astfel încât munca depusă de-a lungul timpului să vă fie răsplătită.

Cu aleasă considerație,

Inspector Școlar General,

prof. Maria Pop

PROTESTÁNS FELEKEZETEK ORSZÁGOS OLIMPIÁJA 

ZILAH, 2019. ÁPRILIS 25-27.

Szervező iskola: Zilahi Református Wesselényi Kollégium

“Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.

Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem”. Zsoltárok 32:8

Köszöntő a Protestáns Felekezetek Országos Olimpiája alkalmából

Zilah, 2019. április 25-27.

Boldog, elégedett és meghatott vagyok, amikor Szilágy megye főtanfelügyelő – helyettesi minőségemben, pedagógusként és református vallást gyakorló személyként köszönthetem a Zilahon megrendezésre kerülő Protestáns Felekezetek Országos Olimpia/Tantárgyverseny minden kedves résztvevőjét. Ebből az alkalomból nyitott szívvel vár mindenkit a hepehupás vén Szilágyság, mely a reformátusság egyik bástyája ma is.

A történelmi Szilágyságban elsők között 1530 körül fogadták el a református tanítást. Ebben kiemelkedő szerepe volt Derecskei Demeter emblematikussá vált alakjának. A mindmáig töretlen tekintéllyel bíró Petri Mór:Szilágy vármegye monográfiája első kötetében az áll, hogy Derecskei a Szilágyságot 1527 táján, Drágffy főispánt pedig 1530-ban nyerte meg a reformáció ügyének. 1646 – ban Zilahon megalakult a Református Kollégium, melynek bizonyítéka az 1646 – os keltezéssel feltüntetett alapító pecsét „SIGIL GYMNASII REFORM ZILAHIENSIS”.

A rendezvénynek helyet adó Szilágyságnak, Zilah városának megtisztelő és felelősségteljes feladat, hogy Erdély minden szegletéből érkező református, unitárius és evangélikus felekezetek vallásórás diákjai és kísérő tanárai számára legyen ez a megmérettetés nem csak a tudásé, hanem a találkozás, az öröm és a kitárulkozás lehetősége is.

A verseny szervezői, házigazdái olyan programokkal is készültek, melyek bemutatni kívánják a megye helytörténetét és kulturális értékeit. Kívánom, hogy a kiváló helytállást, a zilahi élményeket kísérje a múlt távlatából, ugyanakkor bizalommal a jövőbe a Wesselényik, Kölcsey, Kemény János és Ady Endre egykori zilahi diák szellemisége is.

Dari Tamás,

Szilágy megyei főtanfelügyelő – helyettes