Tematika a református teológiai szakközépiskolai felvételi alkalmassági vizsgák részeként írt dolgozathoz

Tematika

a református teológiai szakközépiskolai felvételi alkalmassági vizsgák részeként írt dolgozathoz

(a 2023-2024-es tanév középiskolai felvételi megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 5.243. számú, 2022. augusztus 31.-i miniszteri rendelet 3. számú melléklete – A szakközépiskolai felvételi alkalmassági vizsgálatok szervezése és lebonyolításának módszertana, felépítése – teológiai profil – teológia szak, 6.2. pontjának előírásai szerint)

 

 1. A világ és az ember teremtése
 • A világ teremtése 1Mózes 1 – 2,4
 • Az ember teremtése 1Mózes 2,5-25
 1. A bűn és következménye
 • Bűneset 1 Mózes 3
 • Kain és Ábel 1Mózes 4,1-15

 

 • Isten megszólít
 • Mózes elhívása 2Mózes 3,1-15; 4,1-17
 • Sámuel elhívása 1Sámuel 3

 

 1. Isten gondviselése
 • Átkelés a Vörös-tengeren 2Mózes 14
 • Az ötezer ember megvendégelése Márk 6,30-44

 

 1. A hit próbája
 • Ábrahám és Izsák 1Mózes 22,1-18

 

 1. Jézus Krisztus személye
 • Jézus születése Lukács 2,1-20
 • A kánai menyegző János 2, 1-11

 

 • Jézus tanítása
 • Az irgalmas samaritánus Lukács 10, 25-37

 

 • Jézus szenvedéstörténete
 • A Gecsemáné-kertben Máté 26,36-56
 • Jézus a keresztfán Lukács 23,32-43

 

 1. A feltámadott Jézus megjelenése
 • Tamás kételkedése János 20, 19-29

 

 1. Megtérés
 • Saul megtérése Cselekedetek 9,1-25

Tematika PDF formátum