Anunț concurs angajare îngrijitor

Post: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;
Condiţii specifice prevăzute în fișa postului, de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: atestate cu diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): nu;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Abilităţi de comunicare şi relaţionare în echipă;
6. Cerințe specifice : recomandare cult;
7. Vechime: minim 3 ani
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 23.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 26.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 29.01.2024, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 29.01.2024, ora 11.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 29.01.2024 , ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.01.2024, ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor finale: 30.01.2024, ora 9.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 30.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 31.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul Reformat „Wesselényi” , loc. Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 25, jud.Sălaj, compartimentul Secretariat, tel. 0260614881, persoana de contact Kovacs Erzsebet – Marta, email: liceulreformat@yahoo.com

Detalii: Anunt angajare ingrijitor