Pályázati beszámoló 375 éves a 30 éve újraindult Zilahi Református Wesselényi Kollégium

 

 

 

 

 

Pályázati beszámoló

375 éves a 30 éve újraindult Zilahi Református Wesselényi Kollégium

 

A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumért működő alapítvány a Bethlen Gábor Zrt.-hez benyújtott pályázata kapcsán ismét támogatást szerzett a zilahi református oktatási intézménynek. 375 éves múltját és a 30 éve újraindult oktatási intézményét ünnepelte a zilahi református oktatás a 2021-2022-es tanévben. A sikeres pályázatnak köszönhetően igazán felemelő és ünnepélyes körülmények között tehette ezt.

Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek elszámolását, eszközök vásárlását, előállítását,  reprezentációs anyagok megvalósulását tette lehetővé a pályázati támogatás megörökítve  a jövő számára is azokat a távoli és közelmúltban történt eseményeket, amelyek alakították és alakítják intézményünk történetét.  A pályázati támogatásnak köszönhetően a Zilahi Református Wesselényi Kollégium 2021. december 17-én jelképavató istentiszteleten, ünnepi rendezvényen emlékezett meg a a zilahi magyar református oktatás 375. és az oktatási intézmény újraindulásának 30. évfordulójáról. A rendezvényen zászlót szenteltek, jelképet avattak, emlékplakettek átadására került sor. Az iskola új címerével póló készült az intézmény minden egyes diákja és tanára számára. A pályázati támogatás fedezte annak a márványtáblának és tablónak a költségeit is, amely a jubileumi eseményt örökíti meg, illetve a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatóinak, rektorainak névsorát jegyzi az alapítástól napjainkig. A 30 éves jubileum alkalmából elkészült emlékkönyv és egyéb kiadványok szintén a pályázati támogatás által láttak napvilágot.  Az sikeres pályázat által olyan reprezentációs anyagokkal gazdagodott az intézmény, amelyek továbbítják jóhírét és öregbítik hírnevét.

375 éves magyar református oktatást ünnepeltünk egy olyan térségben, amely ma is végvárként őrzi a rábízott több évszázados feladatot és támogatóinak köszönhetően folytathatja kijelölt feladatainak teljesítését a következő csöppet sem könnyű időkben. Köszönjük támogatóinknak, hogy ezt anyagi támogatásuk által is lehetővé teszik oktatási intézményünk számára!

A pályázók